I edycja

PuredesignContest

“Miejsce dziecka w przestrzeni
publicznej – integracyjne stolik i
krzesło do nauki i zabawy.”

Międzynarodowy konkurs dla profesjonalistów i amatorów projektowania, a także studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest firma Wooden Story. W 2021 roku odbywa się pierwsza edycja konkursu.

Główną ideą PURE DESIGN CONTEST jest przede wszystkim stworzenie szansy na zaistnienie projektantów na rynku światowym – projekty laureatów zostaną zaprezentowane na najbardziej prestiżowych targach wnętrz i designu na świecie.

Tegorocznym hasłem konkursowym jest „Miejsce dziecka w przestrzeni publicznej – integracyjne stolik i krzesło do nauki i zabawy”. Celem jest zaprojektowanie mebla i/lub zestawu mebli dla dzieci, wykonanych w duchu zgodnym z ekologiczną filozofią firmy Wooden Story.

Projekt powinien odzwierciedlać pomysł na integracyjną przestrzeń przyjazną dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami sensorycznymi lub ruchowymi. Być meblem, który zapewni dzieciom zarówno wygodne miejsce do nauki, jak i kreatywnej zabawy oraz dać im poczucie oswojenia przestrzeni.

etap wstępny

Celem Etapu Wstępnego jest wyłonienie maksymalnie 50 projektów spełniających wymogi konkursu. Wyboru dokona przedstawiciel Organizatora oraz członek Jury. Podczas tego etapu prace będę weryfikowane pod kątem zgodności formalnych oraz kryteriów przyjętych w Regulaminie. Prace odrzucone na tym etapie nie biorą udziału w kolejnych etapach konkursu. Etap wstępny zostanie rozstrzygnięty do 28 czerwca, kiedy to ogłoszonych zostanie 50 nominowanych do I ETAPU projektów. Po otrzymaniu informacji, że projekt został zakwalifikowany do I ETAPU, uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia modelu 3D.

etap I

Celem Etapu I jest sporządzenie listy maksymalnie 10 nominowanych projektów, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II. Etap I trwa od 26 do 30 lipca, kiedy to ogłoszona zostanie lista finalistów. W szczególnych przypadkach Organizator może na wniosek Jurorów lub z własnej inicjatywy przedłużyć czas trwania Etapu I. Głosowanie każdego z Jurorów na Etapie I jest tajne. Na Etapie I Projekty są oceniane zgodnie z przyjętymi w Regulaminie kryteriami.

etap II

Do Etapu II zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 10 projektów. Jury w dniach 1 – 8 sierpnia spotka się ponownie, aby ocenić prace prace według kryteriów wskazanych w regulaminie i wyłoni listę Laureatów. Jury wyłoni i ogłosi zwycięzców do dnia 9 sierpnia 2021. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo i/lub telefonicznie. Jednocześnie lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.puredesigncontest.pl.

Powodzenia

Mecenasi:

Partnerzy medialni:

Patron merytoryczny: