22 marca 2021

Ogłoszenie konkursu

etap wstępny

27 czerwca

zamknięcie przyjmowania zgłoszeń poprzez formularz (zakładka „formularz zgłoszeniowy”)

28 czerwca

ogłoszenie (maksymalnie) 50 zakwalifikowanych do dalszych etapów projektów

pierwszy etap

25 lipca

ostateczny termin nadsyłania modeli zakwalifikowanych projektów

30 lipca

ogłoszenie 10 finalistów

drugi etap

1-8 sierpnia

jury spotka się ponownie, aby ocenić i wyłonić listę Laureatów.

9 sierpnia 2021

ogłoszenie wyników konkursu i
zwycieskich projektów
www.puredesigncontest.pl